Panele słoneczne

Coraz bardziej popularne staje się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Coraz więcej ludzi decyduje się na zakup i wykorzystanie systemu fotowoltaicznego, aby uniezależnić się od pobierania energii z zewnątrz.

Jak działają panele fotowoltaiczne?

Zamontowane panele słoneczne produkują prąd stały. Inwerter zamienia go na prąd, który płynie w gniazdku. Około 80% prądu oddawane jest do sieci, który w większości oddawany jest z powrotem, natomiast około 30% jest wykorzystywane od razu.

Panele słoneczne pozyskują energię, nie tylko gdy świeci słońce. Gdy niebo jest zachmurzone wykorzystywane są promienie rozproszone, które produkują mniej energii.

Budowa paneli słonecznych

Na panele fotowoltaiczne składa się wiele modułów, które składają się z fotoogniw. Produkuje się je z materiałów półprzewodnikowych. Ogniwa fotowoltaiczne mają dwie warstwy półprzewodnika, jedną cienką górną, drugą dolną. Wyróżnia się trzy generację ogniw.

I generacja to ogniwa wielozłączowe, monokrystaliczne i polikrystaliczne

II generacja to ogniwa cienkowarstwowe

III generacja to ogniwa barwnikowe

Rodzaje systemów

On-grid – jest połączony z siecią elektryczną, co oznacza, że energia, która jest nadwyżką może być magazynowana w zakładzie energetycznym. Energia ta może być ponownie wykorzystana w 80%

Off-grid – instalacja nie jest podłączona do sieci elektryczne przez co nadwyżka energii nie może być magazynowania w zakładzie energetycznym. Nadwyżkę natomiast można gromadzić w akumulatorach energii elektrycznej.

Inwestycja w panele słoneczne zwraca się po około 8 latach. Po 10 latach natomiast panele tracą około 10% mocy nominalnej.